חודש: פברואר 2018

עריק

המערכת הצבאית היא אחת המערכות הדומיננטיות הקיימות במדינת ישראל וזאת בשל מחויבותם של אזרחי המדינה לשרת בצבא ההגנה לישראל. בהתאמה, שירות החובה בצה"ל מבוסס על חוק שירות ביטחון , …
דילוג לתוכן