מהי פגיעה בפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות

באופן טבעי אנו לא תמיד מעוניינים לשתף את כולי עלמא בפרטים אישיים הנוגעים לנו ובכלל זה אירועים אישיים או מעשים שאנו עושים במסגרת מצומצמת ובפרט כאשר אנו עושים אותם בביתנו. כל זאת, מן הטעם הפשוט, שהפרטיות שלנו חשובה לנו. מכאן, שהרצון שלנו לשמור על פרטיותנו הוא לא עניין של מה בכך, ולכן גם המחוקק מכיר בחשיבות ההגנה על הפרטיות.

לשם כך, חוקק חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק" או "חוק הגנת הפרטיות"), עליו יוסבר במאמר שלהלן.

מהי פגיעה בפרטיות?

סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות קובע, כי אין לפגוע בפרטיותו של אדם, אלא בהסכמתו. זהו העיקרון הכללי בחוק, שמירה על פרטיותו של אדם, אלא אם אותו אדם מסכים לפגיעה המוזכרת. סעיף 2 לחוק, שהוא למעשה הסעיף המגדיר מהי פגיעה בפרטיות קובע, כי אותה פגיעה יכולה לבוא לידי ביטוי במעשים הבאים:

(1) בילוש או התחקות או הטרדה של אדם (2) האזנת סתר לאדם (כלומר האזנה ללא ידיעתו של אדם מוקלט, כאשר המקליט לא נוכח בעת השיחה המוקלטת או נוטל בה חלק) (3) פרסום של תמונה של אדם, בנסיבות שבהן תוכן התמונה יכול להשפיל את המצולם (לדוגמא, צילום של אדם הנמצא ברגע אינטימי, או צילום של אדם ברגע מביך) (4) צילום של אדם שנפגע באירוע (פיזית) בצורה שבה אפשר יהיה לזהותו (לדוגמא – צילום גופה של אדם לאחר אירוע חבלני) (5) העתקה של תוכן שכתב אדם מסוים אשר לא הייתה לו כוונה לפרסם או להציג ברבים (6) הפרה של חובת סודיות לעניין פרטים אישיים שנמסרו לו מאדם אחר.

מה דינו של מי שפוגע בפרטיותנו?

חוק הגנת הפרטיות הוא למעשה חוק פלילי, אשר בין היתר מטיל איסור פלילי, בד בבד קובע גם כי פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית. מבחינה פלילית, פגיעה בפרטיות היא עבירה שניתן להעמיד בגינה לדין והעונש בגינה עומד על חמש שנות מאסר. כך שמי שמורשע ע"י בית המשפט בגין פגיעה בפרטיות, יוותר בגיליונו גם רישום פלילי לכל דבר ועניין.

יודגש שבניגוד לדעה רווחת, ביטול רישום פלילי בגין עבירה זו, אינו עניין פשוט. כך שחשוב לדעת, שגם העברה או שיתוף של תמונות "עירום", לדוגמא ברשת האינטרנט, יכולים למעשה להוות עבירה פלילית חמורה. מבחינה אזרחית, אדם שביצע עוולה של פגיעה בפרטיות, חשוף לתביעה אזרחית על כל המשתמע מכך. תביעה אזרחית יכולה לזכות את מי שנפגע מהפרת הפרטיות, בסכום פיצויים גבוה מאוד.

אילו טענות הגנה יכול לטעון מי שפגע בפרטיותו של אדם אחר?

הגם שפגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית, החוק מקנה גם למי שנחשד או נתבע בגין פגיעה בפרטיות, מספר רב של טענות הגנה שיכולות לפטור נאשם או נתבע מאחריות. קודם כל, החוק קובע כי מקרים שוליים, שנקראים בעצם "עניין של מה בכך", לא יוכרו בתור פגיעה בפרטיות וזאת כדי למנוע הגשת תביעות סרק, שאין בהן באמת פגיעה רצינית בפרטיות.

בנוסף, קובע החוק מספר טענות הגנה נוספות בסעיף 18 לחוק, כמו לדוגמא: כאשר מדובר בפרסום שהייתה חובה ציבורית לפרסמו, כאשר מדובר בפגיעה שנעשתה בתום לב (לדוגמא: במקרים שלא ניתן היה לדעת על האפשרות שאכן תיגרם פגיעה בפרטיות), כאשר הפגיעה נעשתה תוך כדי עבודתו של מבצע העוולה, כאשר מדובר בצילום שנעשה ברשות הרבים ומי שפרטיותו נפגעה, הופיע בתמונה רק באקראי ועוד.

דוגמאות לפגיעה בפרטיות:

הפצה של תמונות עירום: רק לאחרונה נודע בתקשורת על פרסום של תמונות עירום של דמות מפורסמת. חשוב להדגיש כי הפצה של תמונות עירום ואפילו שיתוף שלהן, מהווה פגיעה בפרטיות על כל ההשלכות של כך.

פרסום מספר תעודת זהות באינטרנט: לא אחת ניתן להיתקל במקרים שבהם אנשים מפרסמים באינטרנט (ברשתות חברתיות כגון: "פייסבוק", "ווטסאפ", "טוויטר"), לכאורה בתמימות, מסמכים הכוללים מספרי תעודות זהות ופרטים אישיים של אנשים אחרים (כתובת ועוד). חשוב מאוד לדעת, שמדובר בפגיעה ואפילו פגיעה חמורה בפרטיות, על כל המשתמע מכך.

גילוי מידע מביך: לא אחת אפשר להיתקל באנשים שלצורך נקמה בבן או בת הזוג לשעבר, טורחים להפיץ מידע שלילי עליו או עליה. גם כאן, לא רק שמדובר בפגיעה בפרטיות (אפילו אם המידע נכון), אלא גם מדובר בעוולה של לשון הרע. הימנעו מכך.

ביצעו כלפי עוולה של פגיעה בפרטיות – מה אני יכול לעשות?

אם הוגש נגדכם כתב אישום או הוגשה נגדכם תביעה אזרחית בנושא, חשוב מאוד לפנות לעורך דין ולהסתייע בשירותיו, גם כאשר אתם בצד שפרטיותו נפגעה.

השאר תגובה

דילוג לתוכן