מהם המרכיבים של תיק פלילי?

מהם המרכיבים של תיק פלילי?

המונח תיק פלילי, עוסק בכמה רבדים, שמהווים סוג של אבני דרך, להכרעה סופית בהליך פלילי. אך גם כאשר ישנה הכרעה סופית, עדיין ישנם הליכים נוספים בהליך הפלילי, שחשוב להכיר. אם כך, במאמר שלהלן, נסקור את כלל אבני הדרך בהליך הפלילי – בקצרה, ובדרך שתהיה נגישה לכם/ן, הקוראות והקוראים הנכבדים/ות. כל זאת, נעשה לנוחיותכם/ן.

נעיר, כי המאמר שלפניכם/ן הוא מאמר כללי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

שלב המעצר:

ההליך הפלילי מתחיל בעת קיומו של אירוע פלילי. זהו השלב שבו המשטרה תערוך חקירה פלילית. בין היתר, היא תעצור חשודים, תחקור חשודים וכן תבצע מעקב אחר חשודים, לרבות האזנות סתר, וכיו"ב. במידה והמשטרה אספה די ראיות כלפי אדם מסוים, היא תעביר את חומר הראיות לידי התביעה המשטרתית או הפרקליטות, בהתאם לחומרת העבירה. באותו זמן, המשטרה תהיה רשאית גם לפנות לבית המשפט, בבקשה למעצר ימים, עד לסיום החקירה הפלילית.

מעצר עד תום הליכים:

במידה והמדינה אספה די ראיות, ובחרה להגיש כתב אישום נגד חשוד מסוים, היא רשאית לבקש מבית המשפט לעצור את החשוד, עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. יודגש, כי מעצר עד לתום ההליכים ייעשה רק לאחר שמוגש כתב אישום נגד חשוד.

הקראת כתב אישום:

עם הגשת כתב האישום הפלילי, יזומן הנאשם להשיב לעובדות כתב האישום. באותו זמן, הנאשם רשאי גם לטעון טענות מקדמיות נגד כתב האישום. במידה וכתב האישום בוטל, יסתיים ההליך הפלילי, בעקבות קבלת טענה מקדמית. מצד שני, במידה וכתב האישום לא בוטל, על הנאשם להשיב לעובדות כתב האישום. לאחר מכן – נעבור לשלב הבא.

ניהול הוכחות בתיק פלילי:

במידה וכתב האישום לא בוטל, ינוהל התיק הפלילי, אשר במסגרתו ייקבע האם הנאשם זכאי או אשם. במסגרת שלב ההוכחות, יעידו עדי התביעה, מטעם המדינה. כמו כן, יעיד הנאשם ויעידו עדים מטעמו, בין היתר. לאחר שמיעת התיק הפלילי, יוכרע הדין על ידי בית המשפט – ועל כך, בחלק הבא.

הכרעת דין וגזר דין:

לאחר שהצדדים בתיק הפלילי סיימו לטעון את טענותיהם, ולאחר שכלל ראיות התביעה נשמעו, וגם ראיות ההגנה, לרבות גרסת הנאשם או הנאשמים, בית המשפט הפלילי יכריע את הדין. כלומר, בית המשפט יצטרך להכריע, האם הנאשם אשם בביצוע העבירה או אשם חלקית בכתב האישום, או שאולי הנאשם זכאי מהאישומים הפליליים נגדו. במידה והנאשם זוכה, הרי שתם ההליך הפלילי – למעט החריג שבו נדון בחלק הבא. במידה והנאשם הורשע בפלילים, תתכנס ישיבה נוספת בבית המשפט, אשר במסגרתה יטענו הצדדים בהליך הפלילי למידת העונש. לאחר הטיעונים לעונש, בית המשפט ישלים את הכרעת הדין, לדבר שנקרא "גזר דין", כלומר – במסגרת אותה השלמה, יכריע בית המשפט, מהו העונש שייגזר על הנאשם.

ערעור פלילי:

במידה ונאשם יצא זכאי בהכרעת הדין, הרי שהמדינה רשאית להגיש ערעור על הכרעת הדין. ערעור יוגש בתוך 45 ימים מיום מתן הכרעת הדין. עם זאת, גם הנאשם, במידה והורשע או שאולי לטענתו הוטל עליו עונש גבוה מדי, רשאי לערער על פסק דין פלילי. כמו כן, יודגש שנאשם יכול לערער רק על עצם חומרת העונש שהוטל עליו, ולא בהכרח על הכרעת הדין. במידה ולא הוגשו ערעורים, הרי שהכרעת הדין וגזר הדין הינם סופיים. חשוב להעיר, כי באותו זמן, ניתן לבקש עיכוב של ביצוע עונש, עד להכרעה בערעור.

וועדת שחרורים:

אומנם, זהו כבר השלב שבו ההליך הפלילי הפורמאלי הסתיים, אך לאחר תקופה בבית הסוהר (דהיינו – לאחר שני שלישים של ריצוי תקופת מאסר של נאשם שהורשע בפלילים), ניתן לשחרר את הנאשם, בהינתן מספר תנאים אשר קבועים בחוק המכונה "חוק שחרור מאסר על תנאי, התשס"א–2001". בשפה עממית, מכונה הדבר "ניכוי שליש". מי שקובע האם ינכו לאסיר שליש, היא וועדת שחרורים, שלרוב מורכבת משופט ומספר אנשי מקצוע נוספים. בין היתר, וועדת השחרורים צריכה לבחון את התנהגות האסיר, את הסכנה הנשקפת ממנו ואת השיקום האפשרי של האסיר. בהינתן חוות דעת חיוביות ושכנוע הוועדה, ישוחרר האסיר. עם זאת, בתקופת השחרור, עד לסיום ריצוי העונש הפורמאלי, האסיר הוא עדיין אסיר ברישיון, כלומר חלות עליו הגבלות מסוימות.

לסיכום:

כפי שפתחנו, כך נסיים. הליך הפלילי ותיק פלילי, הם בעצם כינוי להליך גדול ומורכב מאוד, אשר מצריך ידע וניסיון, וכן הבנה מקצועית רחבה במספר רבדים. במידה ואתם/ן מעורבים/ות בהליך פלילי, רצוי מאוד להיעזר בעורך דין פלילי, בעל ניסיון וידע בתחום.

השאר תגובה

דילוג לתוכן