עבירות פליליות במסגרת ענייני צוואות וירושות

עבירות פליליות במסגרת ענייני צוואות וירושות

תחום הצוואות והירושות מוסדר כולו בחוק הירושה, התשכ"ה–1965 (להלן:"חוק הירושה"). בין היתר, עוסק חוק הירושה במקרים שלצערנו עשויים להיות שכיחים, כגון "מלחמות" בין קרובי משפחה של המנוח על העיזבון, או מלחמות בין ילדיו לבת זוגו שעמה התגורר בשנים האחרונות לחייו.

המאמר שלפניכם/ן יעסוק – בין היתר – בהבדלים בין ירושה לצוואה וכן בשאלה באילו מקרים לא ניתן לרשת. אך בעיקר, נדון ונפרט מהן העבירות הפליליות הנוגעות לעניין הירושה. כל זאת לנוחיותכם/ן, גולשים וגולשות יקרים/ות:

למען הסר ספק, נבהיר כי המאמר אינו מהווה תחליף ליעוץ של עורך דין. לשם כך יש לפנות לעורך דין לענייני משפחה.

מהי ירושה?

לפי חוק הירושה, ירושה היא "עזבון" (כלומר – מסת נכסים). כלומר – אדם שנפטר אשר מעביר ליורשיו החוקיים או ליורשים לפי צוואה שעליה נפרט בהמשך, את רכושו. היורשים החוקיים קבועים בהתאם לסעיף 10 לחוק הירושה, כאשר היורש החוקי הראשון הוא בן הזוג שהיה במותו של המוריש וכן ילדיו וכולם זכאים ליהנות מהירושה באופן שווה. זאת ועוד, סעיף 3 לחוק הירושה קובע מי כשיר לרשת את המוריש – כל מי שהיה בחיי המוריש ומי שנולד 300 ימים לאחר מות המוריש. כמו כן, במידה ונפטר אדם ערירי ללא משפחה כלל ואין אדם אשר ירש אותו, אזי זכות הירושה עוברת למדינה לפי דין.

מהי צוואה?

כפי שהסברנו בחלק הקודם, ברירת המחדל החוקית בחוק הירושה, היא כי בהיעדר צוואה, יורשי המנוח יהיו היורשים על פי דין. עם זאת, מי שרוצה לערער על זכות הירושה לפי דין, רשאי לעשות כן באמצעות עריכת צוואה. ככלל, הצוואה נעשית או בכתב יד או בליווי שני עדים, אך ניתן גם לערוך צוואה בפני רשות וכן בעל פה, אך בנסיבות חריגות מאוד. צוואה היא למעשה מסמך משפטי אשר כולל הוראה כיצד לחלק את הנכסים של המנוח לאחר מותו.

באופן די טבעי, קיימת העדפה לצוואה שנעשתה בכתב, בשביל להימנע מקשיים להוכחת האמיתות, אך במצבים קיצוניים כמו במקרה שבו אדם גוסס, המבקש למסור צוואה בעל פה, הרי שהוא יוכל לעשות כן. כאמור, דרך נוספת לעריכת צוואה היא צוואה בפני רשות, שניתנת בעל פה או נמסרת בכתב על ידי המצווה לשופט, רשם או חבר בית דין. נעיר כי ישנם שני חריגים לכתיבת צוואה, אשר צוואתם אינה כשירה ואינה מוכרת לפי דין והם: כאשר מדובר בקטין או באדם אשר הוכרז כפסול דין.

באילו מקרים לא ניתן לרשת אדם?

הסיטואציות הבאות תתארנה את המקרים שבהם יהיה אדם, פסול מלרשת מנוח, למרות שהוא יורש חוקי או אף כאשר הצוואה ערוכה על שמו. המצב הראשון, הוא כאשר אדם הורשע בגין גרימת מותו של המוריש או ניסיון לכך. המצב השני, הוא במקרה של אדם אשר הורשע כי זייף או העלים או השמיד את צוואתו האחרונה של המוריש. כאשר הצוואה נכתבה בגין אונס, איום או תרמית, היא לא תהיה תקפה ותבוטל.

עבירות פליליות הנוגעות לירושה

חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: "חוק העונשין"), כולל בחובו עבירות הנוגעות לצוואות וירושות: התחזות לאדם אחר, היא עבירה לפי סעיף 441 לחוק העונשין. אדם אשר מתחזה לאדם אחר על מנת לזכות בירושה, דינו יעמוד על 5 שנות מאסר. כמו כן, סעיף 395 לחוק העונשין קובע כי הסתרת צוואה בכדי להונות, היא עבירה פלילית אשר העונש עליה עומד על 5 שנות מאסר. כמובן שאין מדובר ברשימת עבירות מלאה.

לסיכום

המחוקק מכיר בכך שלעיתים, אנשים מסוגלים לבצע מעשים נבזים בכדי לקבל את חלקם בירושה. לכן, הוא מנסה לצמצם את התופעה כמה שניתן וזאת באמצעות קביעתן של מספר עבירות פליליות בנושא, הקיימות בחוק העונשין. כלומר, היבטים של דיני הירושה יכולים להוביל גם להליך פלילי ולא רק למאבקי ירושה אזרחיים. לסיום נעיר כי דיני הירושות והצוואות, הם מורכבים, לא רק מבחינת הדין המשפטי, אלא גם מבחינה אישית ורגשית. לכן, במידה ונתקלתם במאבק ירושה, או במידה ואתם נזקקים לייעוץ בתחום, יש לפנות לעורך דין משפחה, המתמחה בתחום של צוואות וירושות.

השאר תגובה

דילוג לתוכן