סמים בצבא

סמים בצבא

חומרתה של עבירת הסמים בצבא, אינה זהה כלל לחומרתה במסגרת אזרחית. על חומרתה ניתן ללמוד מהעונש המשמעותי, המוטל או שעשוי להיות מוטל בגינה, במסגרת המערכת הצבאית.

לאור חשיבות הנושא של סמים בצבא, החלטנו לחבר את המאמר שלהלן. במאמר נסביר מהו הליך השיפוט הצבאי, מהי עבירת סמים בצבא, מה הדין באשר לבדיקת סמים במהלך שירות צבאי, מיהו עורך דין צבאי וכיצד הוא עשוי לסייע.

המאמר מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ על ידי עורך דין צבאי.

מהו הליך השיפוט הצבאי:

חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן: "חש"ץ"), הינו החוק המסדיר את סמכותה של מערכת המשפט הצבאית. המערכת השיפוטית הצבאית אומנם נהנית מאוטונומיה מוחלטת (למרות היותה מערכת הפועלת תחת ארגון צבאי והוא צה"ל), אך היא נשענת גם על מערכת המשפטית האזרחית הישראלית, הן בערכיה והן בכפיפות לה, מבחינת ערכאות השיפוט.

הליך השיפוט הצבאי יבוא לידי ביטוי, כאשר תיפתח תלונה או יעלה חשד כלפי חייל או מי שכפוף לחוק השיפוט הצבאי (אנשי מילואים, אזרחים עובדי צה"ל, אסירים וכו'). במידה ותתגבשנה ראיות מספקות על ידי משטרה צבאית חוקרת, יועבר התיק לפרקליטות הצבאית, שם יחליטו האם יוגש כתב אישום או לא. כאשר יוגש כתב אישום צבאי, ינוהל ההליך במשפט צבאי, אשר לרוב יהיה כמעט זהה להליך הפלילי במשפט האזרחי. במקרה כזה, הנאשם יכול להיות מיוצג על ידי חייל מטעמו, סנגור צבאי או עורך דין צבאי (שעליו נפרט בהרחבה בהמשך) או על ידי עצמו.

סמים בצבא:

עבירות הסמים בישראל מוטמעות בחוק פקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג-1973 (להלן: "פקודת הסמים המסוכנים"). פקודת הסמים המסוכנים אומנם חלה באופן זהה על אזרחים וחיילים יחדיו, אך דרך האכיפה והענישה בצה"ל שונות, לעומת המערכת האזרחית.

מערכת המשפט הצבאית מחמירה, בכל חשד למעבר על עבירת סמים. כל חשד יביא לחקירה במשטרת צבאית חוקרת ולאחריו, במידה ואכן יתאמתו הדברים, להגשת כתב אישום. זאת בשונה מהאכיפה האזרחית, אשר מקלה כאשר מדובר בסמים קלים, לשימוש עצמי וכאשר מדובר בעבירה ראשונה.

חשוב להעיר, שלהבדיל מהמערכת האזרחית, עבירת הסמים בצבא אינה מפרידה בין סוגי הסמים הנתפסים וכל תפיסה של סמים בכפוף לחוק, יכולה להוביל לעונשים הבאים: שלילת רישיון נהיגה אזרחי וצבאי, מאסר (כאשר מאסר מעל לתקופה של שלושה חודשים, ילווה ברישום פלילי, בעל השלכות לטווח ארוך), הורדת סיווג ביטחוני ולעיתים שינוי שיבוץ צבאי.

בדיקת שימוש בסמים:

בדיקות הסמים בצבא נעשות באופן שרירותי, ללא תדירות קבועה וכן בהתאם לאופי היחידה. כמו כן, כאשר יעלה חשד בקרב המשטרה הצבאית החוקרת, אזי הבדיקה תבוצע ביחידה. מדובר בבדיקת שתן פשוטה, אשר לפיה ניתן לזהות האם הנבדק השתמש בסמים, בטווח של מספר שבועות. בדיקה זו תעשה רק כאשר יינתן צו על ידי קצין שיפוט בכיר, לביצוע הבדיקה. בלעדיה, לא יהיה ניתן לחייב את ביצוע הבדיקה. סירוב של חייל לבדיקה, עשוי להוביל לחשד סביר לביצוע עבירת הסמים. בנוסף, במקרים אלו, הסירוב מהווה עבירה בפני עצמה, מכוח סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי והעונש בגינה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.

עורך דין צבאי:

עורך דין צבאי הינו בוגר לימודי משפטים, בעל רישיון עריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין, אשר קיבל אישור ייצוג בפני מערכת השיפוט הצבאית. עורך דין צבאי הינו בעל הכרה והבנה של מערכת השיפוט הצבאית. בעבירת הסמים, ישנה משמעות רבה לייצוג על ידי עורך דין הבקיא בניהול תיקים כאלו. מאחר ומדובר בעבירה הנתפסת כחמורה במערכת הצבאית, הענישה בגינה כבדה ובעלת השלכות רבות.

עורך דין צבאי בעל מומחיות יוכל להתלוות לנחשד החל משלב החקירה במשטרה הצבאית החוקרת ועד היותו נאשם, באם יחליטו בפרקליטות הצבאית להגיש כתב אישום. במקרה כזה, עורך הדין הצבאי ינהל את התיק בהליך הצבאי ויוכל לעיתים להוביל להקלה בעונשו של הנאשם וזאת בהתאם לנסיבות.

סיכום:

כאמור, מעבר על עבירת הסמים בצבא, שונה מהותית ממעבר על עבירת הסמים במסגרת האזרחית. ההליך המשפטי עשוי להוביל להשלכות ארוכות טווח (אשר תימשכנה גם לאחר סיום השירות צבאי או הכפיפות למערכת הצבא). לכן, יש להיעזר בעורך דין צבאי, המומחה במערכת המשפט הצבאית וחוקיה.

השאר תגובה

דילוג לתוכן