חוק סדר הדין הפלילי

חוק סדר הדין הפלילי

ההליך הפלילי מורכב ממספר רבדים, או במילים אחרות – מספר שלבים. השלב הראשוני, הוא השלב שבו מתבצעת עבירה פלילית. השלב הסופי, הוא השלב שבו ניתן פסק דין חלוט (דהיינו – פסק דין סופי שאינו מותיר מקום לערעור ולדיון נוסף) בעניינו של הנאשם, המורה על זיכויו או על הרשעתו וכפועל יוצא על עונשו. לאור חשיבות הנושא, מצאנו לנכון לתאר את ההליך הפלילי ממעוף הציפור. כל זאת – לידיעתכן/ם ולנוחיותכן/ם, הקוראות והקוראים, כדלקמן:

נעיר כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

התקיימו של אירוע פלילי:

למעשה, יריית הפתיחה של ההליך הפלילי, היא בעת קיומו של אירוע פלילי, כגון פריצה לדירה, שוד, תקיפה, גניבה, הפרת סדר ציבורי ועוד. במקרה כזה, חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982, מקנה למשטרה את הסמכות לערוך חקירה, בין אם בשל תלונה ישירה שהוגשה אליה ובין אם קיבלה מידע אחר. מידע אחר יכול לבוא לידי ביטוי בתחקיר עיתונאי, בהיתקלות מקרית של ניידת משטרה והדוגמאות עוד רבות.

החקירה הפלילית:

השלב השני של ההליך הפלילי, הוא שלב החקירה הפלילית. זהו השלב שבו המשטרה תפעל כדי לאתר את העבריין (או העבריינים) שביצע את העבירה. במסגרת החקירה הפלילית, המשטרה רשאית ומוסמכת לערוך מגוון רב של פעולות חקירה, לדוגמא – לגבות עדויות מעדי ראיה, לעצור חשודים ולחקור אותם, לקחת אמצעי זיהוי (כגון – דגימת דנ"א, טביעות אצבע ועוד), לערוך חיפוש בבתים של חשודים באמצעות קבלת צו של בית המשפט, לערוך האזנות סתר בכפוף לצו של שופט והדוגמאות עוד רבות. בסופו של דבר, תכלית החקירה היא למצוא את מי שביצע את העבירה. חשוב להדגיש, כי המשטרה צריכה לפעול בהגינות ובתום לב ולא רק לאתר ראיות שמרשיעות חשוד, אלא גם לבדוק טענות הגנה, שאותן מעלה חשוד במסגרת החקירה הפלילית.

שלב העברת התיק לתביעה או הפרקליטות:

עם סיום החקירה הפלילית, קיים שלב ביניים, אשר במסגרתו המשטרה מעבירה את התיק הפלילי, עם הראיות שמצאה, לפרקליטות או לתביעה המשטרתית. האחרונה היא זו אשר לרוב אמונה על תיקי "צווארון כחול". כלומר – עבירות קלות יחסית אשר נדונות בבית משפט השלום. הפרקליטות אמונה על ייצוג המדינה בעבירות חמורות יותר. פרקליט או תובע, המקבל לידו את התיק הפלילי, יבחן האם אכן ישנן ראיות סבירות שיכולות להביא להרשעת הנאשם. במידה וישנן ראיות סבירות, אזי יורה הפרקליט או התובע על הגשת כתב אישום. נעיר כי התביעה או הפרקליטות יכולות להורות למשטרה לערוך השלמות חקירה.

חלק נוסף בשלב העברת התיק לתביעה או הפרקליטות, הוא הזכות שמוקנית לחשוד, לערוך שימוע פלילי. אך הזכות הזו שמורה רק למי שנחשד בעבירת פשע וכן לאדם שלא נמצא במעצר. עם זאת, פגיעה בזכות השימוע יכולה להשפיע גם על ההליך המשפטי, באופן שבו הנאשם יוכל לטעון לביטול כתב האישום.

הגשת כתב אישום:

השלב הבא בהליך הפלילי, הוא הגשת כתב האישום. כתב אישום, הוא מסמך בכתב, אשר מפרט את העובדות המקימות נגד החשוד (שהופך להיות "הנאשם") עבירה פלילית. כמו כן, כתב האישום כולל את נוסח האישומים הפלילים בהתאם לדין. לאחר הגשת כתב האישום, מוזמן הנאשם לדיון ראשון שנקרא "דיון הקראה". זהו השלב שבו הנאשם צריך להשיב לעובדות כתב האישום. הוא יכול לכפור בעובדות, או להודות בעובדות.

במידה והנאשם הודה בעובדות, הרי שאז בית המשפט ירשיע את הנאשם וידון בעונשו. במידה והנאשם כופר בעובדות כתב האישום, אזי יזמן בית המשפט את התיק הפלילי, לדיון או דיוני הוכחות. זאת ועוד, במסגרת הקראת כתב האישום, יכול הנאשם לטעון לטענות מקדמיות, כגון – הגנה מן הצדק, היעדר סמכות מקומית, זיכוי קודם ועוד.

הוכחת האישום הפלילי:

כאמור, כאשר הנאשם כופר בעובדות כתב האישום, אזי ייערך משפט פלילי. במסגרת המשפט הפלילי, המדינה תצטרך להוכיח את אשמת הנאשם מעבר לכל ספק סביר. הנאשם, מנגד, לאחר תום פרשת התביעה, יוכל להעיד בעצמו וכן להציג ראיות מטעמו. עם סיום שמיעת ההוכחות בתיק, יסכמו הצדדים את טענותיהם ולאחר מכן תינתן הכרעת דין מטעם בית המשפט.

הכרעת דין וגזר דין:

השלב הבא במסגרת ההליך הפלילי, הוא מתן הכרעת הדין מטעם בית המשפט. במידה והנאשם זוכה, הרי שתם ההליך הפלילי. אם הורשע הנאשם, יישמעו גם טיעוניו לעונש.

הערעור:

עם סיום המשפט הפלילי, הנאשם וגם המדינה יכולים לערער. רק לאחר חלוף 45 ימים מיום מתן גזר הדין, הופכת הכרעת הדין לחלוטה ואז למעשה תם ההליך הפלילי.

לסיכום:

במידה ונעצרתם לחקירה או שהוגש נגדכם כתב אישום, כדאי מאוד להיעזר בעו"ד פלילי בעל ניסיון רב.

השאר תגובה

דילוג לתוכן